d

STRZEŻ SIĘ TANDETY – chaos w sztuce

STRZEŻ SIĘ TANDETY – chaos w sztuce

11 marca 2022 r. w V.A.Gallery Poland odbyło się wydarzenie pt. „Strzeż się tandety – chaos w sztuce”. Debata z udziałem 4 panelistów: Dariusz Żejmo, Paweł Baranowski, Adam Dąbrowski, Norbert Sarnecki oraz publiczność.

W barwnym otoczeniu sztuki goście mogli dowiedzieć się:
– dlaczego trzeba być ostrożnym nabywając sztukę,
– czy inwestowanie w dzieła sztuki jest bezpieczne i gwarantuje zysk,
– dlaczego ludzie kopiują dzieła sztuki,
– czym różni się kopia od oryginału i dlaczego ma mniejszą wartość,
– czy każda kopia jest fałszerstwe……

Tym wydarzeniem otwieramy jedenasty już rok działalności V.A. Gallery Poland👏
———————————————
V.A.Gallery Poland to synonim kreatywności to miejsce prezentacji, promocji i sprzedaży, ale – co ważne i wyjątkowe – też edukacji.
Od 2011 roku tworzymy nowe, nietypowe spojrzenie na promocję sztuki. Prezentujemy ofertę nie tylko w przestrzeni wirtualnej, ale równocześnie stanowimy realny i ceniony salon kulturalny.
Konsekwentnie realizujemy misję uwrażliwiania odbiorców na polską sztukę współczesną, zarówno w kraju, jak i zagranicą. Mając ambicję, by nie robić tego w oparciu o tradycyjne i znane powszechnie formy prezentacji artystów i ich dorobku, nieustannie poszukujemy nowych form upowszechniania sztuki. Znajduje to odzwierciedlenie w licznych inicjatywach: cykl spotkań „Mariaż sztuki z biznesem”, projekty…….https://www.va-gallery.pl/