d

Natalia Rozmus

„W jej twórczości malarskiej można wyróżnić dwie tendencje, które nawzajem sie przenikają. Jeden z nurtów wynika z obserwacji pejzaży architektonicznych przywiezionych z licznych podróży, drugi koncentruje się na budowaniu przestrzeni obrazu o wyraźnej tektonice podyktowanej rygorem gry kompozycyjnej. W tym drugim nurcie wizja architektury i jej przestrzeni podlega symultanicznemu przenikaniu się form.” prof. Tomasz Siwiński

Natalia Rozmus, urodzona w 1983 roku, to malarka, która posiada podwójny tytuł magistra sztuki w zakresie malarstwa sztalugowego i projektowania oraz tytuł naukowy doktora sztuki. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Członkini szwedzkiego stowarzyszenia artystów Konstnärföreningen Dymlingen.
Brała udział w licznych wystawach autorskich oraz zbiorowych m.in.: „Konstelacje” Galeria Svavel, Jönköping 2016, „Jasiński & Friends IV“ Galeria Amaristo, Warszawa 2015, “Paintball” Galeria Miejska Arsenał, Poznan´ 2013, “inSPIRAcje” Galeria Auto Watin, Jelonek 2012, “Świeża Krew” Galeria Socato, Wrocław 2012, “Art Takes Times Square” Saatchi, Nowy Jork 2012, “Zakamarki” Galeria Bekos, Poznan´ 2011.

Jej obrazy znajdują się w kolekcjach autorskich w Polsce, Szwecji, USA i Niemczech oraz w kolekcjach instytucji kulturalnych Landstinget Jönköping oraz Kultur Jönköping Kommun.