d

Mirek Antoniewicz

„Obrazy Mirka Antoniewicza są obdarzone szczególną siłą oddziaływania, nawiązywania kontaktu i zdolnością łączenia historii z przeszłości i teraźniejszości.”- Elena Ferrario Scacchi

Mirek Antoniewicz to malarz, który urodził się w 1954 roku we Wrocławiu, tutaj też ukończył studia, a teraz mieszka i pracuje, zajmując się głównie malarstwem sztalugowym. Znany jest  z cyklu prac „Moje miejsce”, którego inspiracją powstania, była fotografia przedstawiająca Autora, wykonana w 1959 roku na wrocławskim Rynku.

,,Moje malarstwo jest własnym sposobem objaśniania, czynienia otaczającej rzeczywistości bardziej bliską i zrozumiałą. Zarazem jest środkiem oddziaływania, zapewnia panowanie nad moim widzeniem świata, pomaga go uporządkować, zrozumieć, ukazuje bardziej ludzkim”.

Ten uznany artysta ma na swym koncie ponad 50 wystaw indywidualnych i kilkadziesiąt zbiorowych i to zarówno w kraju jak i zagranicą: Włochy, Niemcy, Szwecja, Dania, Grecja, Chiny. Brał też udział w licznych konkursach, między innymi  w Światowym Festiwalu Sztuki dla Pokoju w Brazylii w 2013, reprezentując Polskę wśród 170 artystów z całego świata.