d

Marcin Owczarek

„Owczarek jest zafascynowany wpływem nowych technologii na ludzkie życie, szczególnie w przestrzeni miejskiej. Koncentrując się na kwestiach mechanizacji i standaryzacji, zajmuje się nimi w stylu antyutopijnym. Owczarek interesuje się szamanizmem, gnostycyzmem i alchemią. Na jego twórczość wpłynęła również treść Tybetańskiej Księgi Umarłych, a także jego studia z zakresu antropologii kulturowej.”

Urodzony w 1985 r. Studiował w Wyższej Szkole Fotografii we Wrocławiu, którą ukończył z wyróżnieniem cyklem „Nowy Wspaniały Świat” przedstawiającym idiosynkratyczną wersję przyszłego świata. Zasadniczą częścią jego rozważań w sztuce, pozostają sposoby kształtowania kondycji ludzkiej w XXI wieku.

Artysta używa fotografii i kolażu tworząc surrealistyczne obrazy, które są tematycznie powiązane z archetypami, tożsamością, snami, baśniami, indoeuropejskimi mitami, nowymi technologiami, rytuałami. Obserwuje, dokumentuje. W rezultacie, tworzy obraz XXI wieku i wizerunek naszego obecnego społeczeństwa, pełen aluzji, metafor, alegorii. Dużo miejsca poświęca refleksji nad figurą miast i żyjącymi w ich obrębie ludźmi.

Marcin Owczarek z żoną Katarzyną (projektant, fotograf) obecnie realizują cykl fotograficzny „My Hearth is An Animal”.

„Nowa seria zatytułowana „Moje serce jest zwierzęciem” oparta na surrealistycznej wyobraźni, łączy elementy ludzkie i zwierzęce. Przedstawiamy postaci zwierząt w środowisku człowieka, często w kontekście społecznym i duchowym. Każda z przedstawionych na fotografiach istot, oparta na zasadzie hybrydy, wprowadza do interpretacji oryginalną symbolikę i wartości emocjonalne. Wszyscy jesteśmy połączeni, ludzie, zwierzęta, przyroda … funkcjonujemy jako jeden żywy organizm. Nasze obserwacje ujawniają piękno koegzystencji, czasem w niekonwencjonalny sposób. Z tego też powodu nasze prace opisują relację między człowiekiem a naturą, w szczególności relację ze światem zwierząt. Tworzymy wyimaginowane krajobrazy i zapraszamy widzów, aby zanurzyli się w świat marzeń i tajemnic, aby zobaczyli rzeczywistość na różne sposoby.”