d

Julia Myga

Julia Myga

„Artystka świetnie operuje światłem, tak jakby to miała we krwi. Nasyca nim kolory, rozświetla je”…” Światło nie spełnia w malarstwie Julii Mygi roli kompo­zy­cyjnej, tak jak to czynił amery­kański malarz Edward Hopper. Jest jakby dodatkiem do koloru, tym co buduje klimat obrazu”.

Julia Myga to malarka, która urodziła się w 1955 na południu Rosji w rodzinie artystycznej. Wychowała się, jak mówi, wśród farb, pędzli, zapachów rozpuszczalników, rozmów o sztuce ale też w słońcu południowej Rosji i rozlewisk dolnego Donu. Wyposażona przez geny w talent i wrażliwość na piękno wybrała kierunek artystycznego kształcenia i ukończyła Uniwer­sytet Sztuki Użytkowej w Moskwie na Wydziale Archi­tektury Wnętrz.

Od 1984 roku mieszka i tworzy w Warszawie, Zajmuje się malarstwem sztalugowym, akwarelą i grafiką. Częste motywy jej prac- to łódki, latawce, ptaki, woda, plaża i balet, czyli to co  nierozerwalnie wiąże się z jej miejscem urodzenia.

Prace artystki prezentowane są na licznych wystawach, znajdując uznanie zarówno w kraju jak i zagranicą, wzbogacając prywatne kolekcje w Polsce, Włoszech, USA, Australii, Holandii, Rosji i Niemczech.

  • W PRYWATNEJ KOLEKCJI
    Zobacz więcej