d

Grand Prix dla Norberta Sarneckiego!

Grand Prix dla Norberta Sarneckiego!

Grand Prix Legnickiego Satyrykonu dla Norberta Sarneckiego!

Uhonorowana najwyższym wyróżnieniem praca pt. “Zmiany klimatyczne” to rzeźba z brązu przedstawiająca żyrafę, której nogi plączą się podczas jazdy na łyżwach. Pomysł, talent, mistrzowski szlif! Gratulujemy!

Więcej: https://www.va-gallery.pl/norbert-sarnecki/
More: https://www.va-gallery.pl/norbert-sarnecki-2/

Satyrykon Legnicki
Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=IPSGmsjCpJw