d

Daniel Pielucha

„Daniel Pielucha jest malarskim epikiem, objawiającym i manifestującym postawę powszechnych aspektów trwogi i urody.”   – Piotr Głowacki

Urodził się w 1959 roku w Wieluniu. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie w 1985 roku uzyskał dyplom na Wydziale Grafiki. Rodzaj uprawianego przez artystę malarstwa sztalugowego jest nazywany  „NADREALIZMEM POLSKIM”. Malarz w swym dziele, wzorem wielkich poprzedników szuka cech świadczących o odrębności naszej kultury. Z wielkim szacunkiem dla warsztatu i historii malarstwa polskiego podkreśla jej wyjątkowy charakter.  Inspiracje znajduje w odchodzącym pejzażu naszej prowincji, w związku z czym chętnie uczestniczy w najważniejszych plenerach sztuki figuratywnej. Ludowość wsi polskiej, wierzenia i obyczaje to sceneria wizji malarskich, w których autor wyraża swój stosunek do współczesnego świata i egzystencji drugiego człowieka.

Swoją twórczość prezentował zarówno na wystawach indywidualnych, jak i zbiorowych w kraju i zagranicą- w Berlinie, Sztokholmie, Nowym Jorku. Meksyku

  • Daniel Pielucha nadrealizm
    W PRYWATNEJ KOLEKCJI
    Zobacz więcej
  • W PRYWATNEJ KOLEKCJI
    Zobacz więcej
  • „Poranna melodia”