d

Aleksandra Hońko

“Aleksandra Hońko to artystka, która z niezwykłym wdziękiem oddaje realistyczne załamania światła w tafli wody, malując głównie portrety oraz sceny ukazujące postać zanurzoną w błękitnej wodzie. “

Absolwentka Wydziału Malarstwa ASP we Wrocławiu i edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. W 2014 r. otrzymała Nagrodę Artystyczną Prezydenta Elbląga dla młodych twórców podejmujących działania o wysokich walorach artystycznych. Pochłonięta wciąż rozwijającym się cyklem “Basen” tworzy obrazy, które można podziwiać również w formie zamkniętej edycji limitowanej w postaci tzw. giclee. Jej prace były wystawiane na ekspozycjach indywidualnych i zbiorowych m.in. w Londynie, Warszawie, Elblągu i Olsztynie.